Về Chúng Tôi

Nhân sự

Liên hệ:

Địa chỉ thư điện tử của Ban biên tập: pratujournal@soas.ac.uk

Địa chỉ gửi thư:
Pratu Editorial Team
℅ SAAAP Project Manager, Room 239
SOAS University of London
Thornhaugh Street, Russell Square
London, WC1H 0XG
UK

Ban biên tập:

Panggah Ardiyansyah
Udomluck Hoontrakul
Duyen Nguyen
Sonetra Seng
Heidi Tan
Ben Wreyford

Ban cố vấn

Giáo sư Ashley Thompson, danh vị Hiram W. Woodward  về Nghệ thuật Đông Nam Á, Khoa Lịch sử Nghệ thuật và Khảo cổ học

Christian Luczanits, danh vị David L. Snellgrove – Giảng viên cao cấp về Nghệ thuật Tây Tạng và Nghệ thuật Phật giáo, Khoa Lịch sử Nghệ thuật và Khảo cổ học

Crispin Branfoot, Phó Giáo sư về Lịch sử Nghệ thuật và Khảo cổ học Nam Á, Khoa Lịch sử Nghệ thuật và Khảo cổ học


Các chính sách

1. Trọng tâm và tầm nhìn

Tạp chí xuất bản các nghiên cứu mới, tăng cường sự hiểu biết và công tác bảo tồn nghệ thuật và kiến ​​trúc Phật giáo và Ấn Độ giáo Đông Nam Á từ thời cổ đại đến cận đại. Tạp chí hoan nghênh sự đóng góp của các học giả mới trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của SAAAP: “nghiên cứu về môi trường kiến tạo, tác phẩm điêu khắc, hội họa, văn bản minh họa, dệt may và các biểu hiện hữu hình hoặc trực quan khác; cùng với chữ viết liên quan đến những chủ đề này, các di sản văn hóa, bảo tàng và khảo cổ học”

Tạp chí Pratu xuất bản các bài nghiên cứu và báo cáo thực địa, theo phương thức nối tiếp nhau và sẽ được gộp thành các tập hàng năm. Mặc dù ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh, tạp chí khuyến khích các tác giả gửi bài viết bằng các ngôn ngữ Đông Nam Á và sẽ nỗ lực cung cấp các dịch vụ bình duyệt, dịch thuật và chỉnh sửa cho những bài viết này. Các bài viết bằng các ngôn ngữ Đông Nam Á sẽ được xuất bản ở hai dạng: ngôn ngữ gốc và bản dịch tiếng Anh.

2. Quy trình bình duyệt

Bình duyệt là một phương pháp đánh giá bài nghiên cứu của bạn bởi các học giả có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu tương ứng, trước khi nó được xuất bản. Đó là một cách để đảm bảo rằng các bài nghiên cứu được xuất bản có chất lượng cao, mang tính nguyên bản, có sự kết nối với các tài liệu liên quan và đóng góp ý nghĩa cho lĩnh vực nghiên cứu. Nhận xét bình duyệt cung cấp những phản hồi có giá trị về nghiên cứu của bạn và là một cách để tìm ra những sửa đổi cần thiết (nếu có).

Sau khi nhóm biên tập đánh giá mức độ phù hợp của bản thảo, dựa theo trọng tâm và tầm nhìn của tạp chí (xem ở trên), bài viết đó hoặc sẽ được gửi đi để bình duyệt hoặc sẽ bị từ chối (và tác giả được mời nộp lại bản thảo khác).

Bình duyệt được thực hiện qua hai giai đoạn:

1. Các biên tập viên sẽ liên hệ với ít nhất hai học giả thích hợp để tiến hành bình duyệt ẩn danh (tác giả và cả hai người bình duyệt đều ẩn danh và không biết nhau). Người bình duyệt xem xét những yếu tố sau đây:

  • Tính mới
  • Mức độ hiểu biết về lĩnh vực liên quan
  • Tính học thuật
  • Sự đóng góp cho lĩnh vực này
  • Sự rõ ràng, phong cách và trình bày

Sau đó, những người bình duyệt sẽ đề xuất một trong năm lựa chọn, gồm: chấp nhận, chấp nhận với những sửa đổi nhỏ, chấp nhận với những sửa đổi lớn, từ chối, từ chối và đề xuất gửi bài cho một tạp chí khác. Việc các bài nghiên cứu được yêu cầu sửa đổi và nộp lại là điều khá bình thường. Biên tập viên hỗ trợ các tác giả thông qua quy trình này bằng cách cung cấp nhận xét của người bình duyệt trong một văn bản được định dạng thuận tiện để các bản sửa đổi của bài viết có thể được theo dõi và quản lý theo từng lần chỉnh sửa.

2. Các biên tập viên sẽ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của tác giả về những nhận xét của người bình duyệt và thực hiện các công việc biên tập (hiệu chỉnh, lên bố cục, xuất bản) trước khi chính thức chấp nhận phát hành bài viết. Việc bình duyệt có thể mất đến sáu tuần để hoàn thành. Người bình duyệt thực hiện công việc này trên cơ sở tự nguyện, bên cạnh những cam kết công việc khác của họ, vì vậy chúng tôi đề nghị các tác giả nếu muốn nhanh chóng xuất bản bài nghiên cứu của mình thì phải lưu ý điều này. Tùy thuộc vào mức độ sửa đổi của bài viết, thời gian được chỉ định cho công việc bình duyệt thường là bốn đến sáu tuần.

3. Truy cập mở và chính sách bản quyền

Tạp chí Pratu cung cấp nội dung có thể truy cập tự do phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi tri thức phạm vi toàn cầu, thể theo cam kết hỗ trợ của SOAS cho nguyên tắc về việc Truy cập Mở.

Các bài báo được cấp phép dựa theo Giấy phép Bản quyền Mở (CC BY-NC 4.0). Điều này cho phép tất cả nội dung được chia sẻ, sao chép và phân phối lại ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào, với các ngoại lệ được phép khi cần thiết. Xem chú thích từng hình để biết tình trạng bản quyền của hình minh họa. Những hình ảnh đi kèm với biểu tượng bản quyền © không được cấp phép Bản quyền Mở và không thể sao chép thêm nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền. Để biết thêm thông tin, hãy xem https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Chúng tôi yêu cầu những người gửi bài cho tạp chí Pratu đồng ý với các điều khoản sau:

  • Các tác giả giữ bản quyền đối với tác phẩm của họ, trong khi Pratu có quyền xuất bản tác phẩm đầu tiên theo Bản quyền Mở. Những người khác có thể chia sẻ tác phẩm có ghi rõ tên tác giả và lần xuất bản đầu tiên của tạp chí Pratu.
  • Các tác giả có thể xuất bản phiên bản này của bài viết ở nơi khác nhưng cần ghi rõ lần xuất bản đầu tiên của tạp chí Pratu. Các tác giả nên thông báo cho tạp chí Pratu về ý định xuất bản lại tác phẩm của họ.
  • Tác giả có thể đăng phiên bản đã được phê duyệt của tác phẩm ở nơi khác trong quá trình gửi, ví dụ: kho lưu trữ của một tổ chức, nhằm khuyến khích việc trao đổi và trích dẫn.

Các điều khoản này phù hợp với các điều khoản của Thư viện Nhân văn Mở: https://www.openlibhums.org/site/about/

4. Tuyên bố tác giả

Qui trình xuất bản của chúng tôi yêu cầu các tác giả xác nhận rằng họ biết là không có xung đột lợi ích nào khi xuất bản với tạp chí Pratu. Nghiên cứu của các tác giả không được có ý ủng hộ hoặc đồng lõa với các hoạt động liên quan đến trộm cắp hoặc làm hư hại các địa điểm có ý nghĩa di sản văn hóa và khảo cổ học, bao gồm cả việc buôn bán các cổ vật nghệ thuật và khảo cổ bị chiếm hữu bất hợp pháp. Một bản Tuyên bố tác giả, có chữ ký, phải được gửi tới Pratu khi gửi bài báo hoặc báo cáo:

Tuyên bố của tác giả (Vietnamese)


Tài trợ và tổ chức liên kết chuyên môn của Tạp chí

Pratu được tài trợ và xuất bản bởi Chương trình Nghệ thuật Hàn lâm Đông Nam Á (SAAAP), với sự hỗ trợ tài chính hảo tâm của Quỹ Alphawood.

Pratu được hỗ trợ bởi Khoa Lịch sử Nghệ thuật và Khảo cổ học, và cơ sở dữ liệu trực tuyến SOAS, Đại học Luân Đôn.

(Vietnamese – About)