Tập Sắp Phát Hành

Pratu: Tạp chí Nghệ thuật Phật giáo và Ấn Độ giáo, Kiến trúc và Khảo cổ Đông Nam Á từ cổ đại đến cận đại xuất bản một loạt các bài báo và các báo cáo ngắn theo hình thức nối tiếp nhau.

Chúng tôi mong muốn xuất bản nghiên cứu mới về các chủ đề liên quan từ khắp khu vực Đông Nam Á. Các bài gửi mới và sự quan tâm của bạn luôn được hoan nghênh.